Avís legal

Avís Legal

Condicions d’ús i privacitat

Puntfocal Sport S.L. amb domicili fiscal a C. de les Illes, 58 2n 2a de l’Estartit, NIF: B55362206 té com a objectiu principal la fotografia i la realització de reportatges videogràfics d’esdeveniments esportius, artístics i la realització sessions fotogràfiques per a esportistes, artistes, clubs i entitats esportives i la posterior comercialització d’aquests productes fotogràfics i els vídeos realitzats.

De conformitat amb el que disposa la llei de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les imatges publicades en aquesta pàgina web estan autoritzades per l’organitzador de l’esdeveniment corresponent el qual coneix la seva existència i amb el qual disposem acords de col·laboració per a la realització de les mateixes. Aquestes fotografies i vídeos tenen com a única finalitat la venda als mateixos interessats tant presencial com telemàtica a través de les galeries de la nostra pàgina web (www.puntfocal.com) i la realització d’un dossier per a l’organitzador amb la finalitat de contribuir a la difusió del esdeveniment. Si alguna persona que apareix en alguna fotografia desitja que aquesta imatge en concret sigui eliminada del nostre fitxer ens ho pot sol·licitar per correu electrònic a l’adreça de contacte: info@puntfocal.com

Condicions d’accés:

L’accés a aquest lloc web té caràcter lliure i gratuït però, per mantenir la privacitat de les imatges, quan es consideri oportú o quan ens sigui sol·licitat, l’accés a les galeries d’imatges estarà restringit i protegit per una clau o codi de seguretat que es facilitarà a la persona a qui el Club o Entitat delegui per a això.

Política de protecció de dades i propietat intel·lectual

Dades sol·licitades:

Per accedir a alguns dels serveis que ofereix el nostre lloc web serà necessari facilitar determinades dades personals les quals seran tractades de forma automatitzada. Els fitxers obtinguts seran registrats i donats d’alta en l’Agència de Protecció de Dades. En compliment del que disposa la Llei de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre) l’usuari d’aquesta web podrà en tot moment exercir els diferents drets que la llei li reconeix: accés, rectificació, cancel·lació o oposició a la cessió de les seves dades, continguts en el fitxer registrat en l’Agència de Protecció de Dades. Els esmentats drets es podran exercir contactant amb l’adreça de correu electrònic: info@puntfocal.com

Veracitat de les dades:

L’usuari està obligat a facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat en omplir els formularis facilitats per a tal efecte. En cas que l’usuari facilités informació inexacta o falsa, Symphodus2016 S.L. podria donar de baixa automàticament a aquest usuari.

Mesures de seguretat:

Puntfocal Sport S.L.  ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, han adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades a la comunitat. L’usuari tindrà en compte, però, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Acords amb els organitzadors d’esdeveniments:

Puntfocal Sport S.L. disposa d’acords amb els organitzadors de tots els esdeveniments o clubs en els que realitza fotografies. Aquests acords autoritzen a Puntfocal Sport S.L. a realitzar fotografies i vídeos per comercialitzar entre els esportistes o el públic i familiars que participin en aquests esdeveniments, a emmagatzemar aquestes imatges i a usar-les amb fins d’autopromoció.

Eliminació de fotografies de les nostres galeries:

Per sol·licitar que eliminem unes fotografies de les nostres galeries poden fer-ho per escrit al correu electrònic info@puntfocal.com

Responsabilitat:

Puntfocal Sport S.L. no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o ús dels elements i informació continguts en les pàgines d’aquesta web, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control i no assumeix cap responsabilitat derivada dels problemes i avaries dels mitjans tècnics d’emmagatzematge i transmissió de dades aliens als nostres equips.

Encara que Puntfocal Sport S.L. utilitzi els mitjans tècnics més adequats en prevenció d’intromissions malignes tampoc assumeix cap responsabilitat per aquesta causa ni per l’impacte de ciberatacs i de virus.

Puntfocal Sport S.L.  eludeix qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’una incorrecta identificació, falta de veracitat i / o falsedat en les dades identificadores

Revisió de continguts i de la pàgina web:

Puntfcal Sport  S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar i de retirar qualsevol contingut o informació present al web i de realitzar qualsevol procés que asseguri la seva millor funcionament.